Meeting op ambassade Indonesië Nederland

19-11-2019

Rektor: Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM selaku Rektor Universitas Budi Luhur, is voor overleg en strategische opzet onderwijssamenwerking, op bezoek in Nederland. Uiteraard hoort daar een bezoek op de Indonesische ambassade bij te Den Haag.

Vanuit Nederland levert de INIT-Group expertise om op het gebied van Big Data en Cyber Security, een lesprogramma te ontwikkelen voor Indonesië. Indonesië heeft een stevige ambitie uitgesproken waarbij de INIT-Group om participatie is gevraagd.