Historie

Foundation 

De oprichting van de Foundation

Paul van der Veer is sinds de jaren '80 actief betrokken bij implementatie van onderwijs en upgradeprogramma's tussen Indonesie en Nederland. Als handelaar in technische gereedschappen kwam hij in aanraking met de technische scholingsvraag. Hieruit ontstond het succesvolle INIT-Programma. Indonesian International Training en werk Programma, is de volledige naam.

Jarenlang heeft Paul Indonesie talloze malen bezocht en een sterk relatienetwerk opgebouwd, waarbij hij steeds meer als 'expert' werd betrokken bij talloze vraagstukken van educatieve aard.

Ín 2016 volgde de eerste kennismaking tussen Paul van der Veer en Willem de Jongh. Dit resulteerde in de start van de INIT-Group Foundation. De INIT-Group startte direct met het bemiddelen van hoogopgeleide IT-ers en ander techneuten voor de technische sector. De golfbeweging die dit met zich mee bracht richtte zich in 2017 vooral op het educatieve vlak. Er is in Nederland grote behoefte aan IT-mensen met een hoog opleidingsniveau en IT-specialisten in Cyber Security en Big Data. Al snel stapte Ger Benne voor o.a. de financiën in de stichting, Tevens zakelijk 'gezicht' bij WPAdvies in arbeid. In 2017 zijn als adviseur en onderwijsdeskundigen met hun expertise tot de INIT-Group toegetreden, de heren E. van Tol en L. van Koppen. Zij zijn van groot belang voor de educatieve inhoud voor de doelstellingen van de stichting.

Strategieën en mogelijkheden zijn in november 2017 ter beoordeling en besluitvorming voorgelegd aan de directeur van de Budi Luhur Cakti Education Foundation, K. Hanggoro in Nederland. Welke van harte instemde met wat was opgezet. Tevens sloot in 2017 de INIT-Group een MOU af met Fontys Hoge School Eindhoven, English stream. In 2018 werd de HHS gepolst voor samenwerking wat leidde tot educatieve samenwerking en programma.

Dit legt een geweldige basis aan de doelstelling om zo snel als mogelijk in 2018 te starten met Cyber Security en Big Dataopleidingen te Jakarta. Met als doel daar en hier specialisten te creëren t.b.v. overheid en bedrijfsleven.

Indonesie biedt een zeer groot potentieel vakbekwame, zeer gemotiveerde en hoogopgeleide jonge mensen. Ondanks de sterke economische groei daar is het aantal banen niet in verhouding tot het aantal afgestudeerden. Het is een snelgroeiende economie die Europa aan het inhalen is. En met name op bepaalde sectoren in IT. Nederland heeft van oudsher sterke banden met Indonesië. Indonesische mensen wonen en werken hier al generaties. Zij voelen zich hier goed thuis en leveren een zeer waardevolle bijdrage aan de economie en de kenniseconomie in Nederland, zonder dat we dat opmerken.

INIT-Group heeft het gehele bemiddelingstraject exclusief ter beschikking gesteld aan INIT-Group Bv. We vertellen u graag meer en de mogelijkheden die we u als overheid, bedrijf en of organisatie structureel kunnen bieden.

De toekomst is nu. De oplossing om structureel hoogwaardige kennis te blijven toevoegen aan uw instelling en of bedrijf kan niet vroeg genoeg worden ingezet. Internationaal georiënteerde jongen professionals zijn bij uitstek innoverend.

Het bestuur